Фейт-М Преводи
02 986 7037 - 0899 122 901
Фейт-М Реклама
02 986 7037 - 0899 122 901
Превод и Легализация

За нас

about_us

Фейт-М е лицензирана преводаческа агенция, която предлага пълен комплект обслужване, свързано с всякакъв вид обработка на документи, като преводите и легализацията винаги са били сред приоритетните ни дейности.

Разчитаме на утвърдени в бранша преводачи, но през годините сме допринесли и за създаването на нови професионалисти. Документите, преведени и легализирани от Фейт-М, се ползват и признават в държавни и частни институции по целия свят.

Работим със специализирани преводачи за всички видове тематични текстове – научни и технически, икономически, правни, административни, лична кореспонденция и документи и много други.

От нас неизменно получавате качество, точност и експедитивност при изпълнение на поръчки от всякакъв обем.
Фейт-М предоставя и адекватни експертни консултации за всеки аспект на оформлението, превода и легализацията на всеки официален документ, за да бъде той признат във всяка държава.
Качество, компетентност и дискретност са трите ключови стандарта, с които не правим компромиси, и благодарение на които работим с нашите верни клиенти – физически и юридически лица от страната и чужбина.

CertificateПроектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Фейт М ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Ангенция по заетостта.

 

Услуги

services

Всички преведени от Фейт-М документи се издават на бланка на фирмата с официалния и печат и удостоверение с подпис на преводача за точността на извършения от него превод.
При поискване от клиента, Фейт-М заверява документите в съответните институции, включително всички министерства, държавни агенции и териториални общински подразделения и в Консулски отдел на М-во на външните работи на Република България.
Според международните спогодби, всеки официален документ се счита за перфектно легализиран, ако носи заверка тип „Апостил“ от Консулски отдел.

  • Предпечат и оформление
  • Редакции, коректорски услуги
  • Реклама

Фейт-М, се занимава с изработка на всички видове рекламни материали-печати, визитки, брошури, флаери, календари и др.